gpexe ⁄ lt – komadno sa softwareom

1.150,00

  • GPS brzina i praćenje položaja na visokoj frekvenciji
  • Polar prijemnik otkucaja srca
  • Live označavanje s ipad app
  • Web aplikacija za analizu podataka
  • Analiza metaboličke snage i snage mišića
  • Prilagodljiva izvješća
  • API REST sučelje za integraciju softvera trećih dijelova

Gpexe je sustav dizajniran za analizu fizičkih performansi sportaša.
Pomoću uređaja gpexe lt, a posebno visokofrekventnog GPS prijemnika, moguće je pratiti položaj i brzinu uređaja. Svi se podaci pohranjuju i koriste za izračun niza parametara korisnih za procjenu volumena i intenziteta izvedbe.
Sustav gpexe lt je vrlo jednostavan za korištenje zahvaljujući web aplikaciji koja se temelji na oblaku i koja omogućuje dobivanje detaljnih izvješća i grafikona samo nekoliko minuta nakon izvedbe.