TMG

Što je TMG ?

Tenziomiografija ili skraćeno TMG je znanstveno validirana metoda funkcionalnog testiranja mišića potvrđena s više od 50 nezavisnih istraživanja. TMG nam daje informacije o kontraktilnim svojstvima mišića na selektivan i neinvazivan način.

Čemu služi TMG?

Analizom TMG-a dobivamo informacije o sastavu mišića (brze i spore mišićne stanice), funkcionalnim karakteristikama mišića, lokalnom zamoru mišića, atrofiji, inhibiciji mišića, tonusu i spastičnost mišića. Ponovljivost testa omogućava dugoročno praćenje akutnih i kroničnih promjena mišićnog sustava.

rovedba testiranja ?

Testiranje je u potpunosti neinvazivno i lako provedivo. Senzor se postavlja na površinu kože željenog mišića koji se na umjetan način kontrahira standardiziranim impulsom (elektrostimulacijom). Senzor mjeri pomak mišića u odnosu na vrijeme te daje informacije o funkcionalnom stanju mišića.

Kome je namijenjen ?

Tenziomiografija je metoda koja na objektivan i neinvazivan način evaluira funkcionalno stanje mišića, bilateralnu asimetričnost, agonističku i antagonističku asimetriju. Testiranje nam može dati korisne informacije o stanju mišića kod sportaša, medicinskih pacijenata (ortopedija, reumatologija, neurologija, medicina rada) i u istraživačkim projektima.

TMG optimizacija treninga

PROBLEM:  Sportaševe motoričke sposobnosti isključivo ovise o funkcionalnosti mišićnog sustava. Asimetričnost i nepravilni obrasci motoričkih programa negativno utječu na maksimalnu brzinu, eksplozivnu snagu, izdržljivost, jakost i fleksibilnost.

RJEŠENJE: Simetrična i sinkronizirana funkcija mišića esencijalna je predispozicija za optimizaciju treninga. Analizom TMG-a dobivamo objektivne podatke s kojima možemo djelovati lokalno i individualizirano s obzirom na svaki mišić.

TMG prevencija ozljeda

PROBLEM:  Mišićne ozljede i ozljede zglobnih struktura javljaju se, između ostalog, i zbog funkcionalne asimetrije. Bez detaljne analize mišićnog sustava i ciljanih korektivnih vježbi strategija prevencije ozljeda prepuštena je slučaju.

RJEŠENJE: Detaljna analiza funkcionalnosti mišićnog sustava omogućava izradu provedbe individualizirane strategije prevencije ozljeda za svakog pojedinca.

Kategorija: