h/p/ cosmos Mercury med

Ovaj model trake se primjenjuje u rehabilitaciji, kardiologiji, gait rehabilitaciji i analizi.

Rukohvat treba biti adekvatan i primjeren  za veći broj  pacijenata sa različitim stanjima i dobnim uzrastima. Pored standardnog rukohvata postoji i drugu rukohvat je ima oslonac za podlaktice obostrano, sa drškama za šake (dodatni stabilizirajući rukohvat) kojeg čine tri zgloba  čime se omogućava stabilizacija pacijenata sa npr., hemiparezom. Dodatni stabilizirajući rukohvat dopušta mjenjanje položaja unutar radne površine i van radne površine, u zavisnosti od potreba pacijenta (visina pacijenta). Traka ima mogućnost zaustavljanja od strane pacijenta (npr., sigurnosni gumb za opciju START/STOP na rukohvatu). Traka se kontolira i preko daljinskog upravljača (lječnici  i fizioterapeuti). Na daljinskom upravljaču (tipkovnici) postoje opcije START/STOP,  UP/DOWN +/-.

Samostalno upravljanje i mogućnost daljinskog upravljanja pomoću PC-a povezanim kablom: 1x RS232 com port. Površina za trčanje: dužina: 150 cm, širina: 50 cm, pristupna visina: 19 cm:

  • smanjenje udarnog opterećenja za zglobove,
  • površina elastičnog saga od neklizajućeg materijala
  • maksimalna dozvoljena težina na traci:  200 kg (440 lbs)

Raspon brzine: 0 – 22.0 km/h (0 – 6.1 m/sec.).Svaka h/p cosmos traka kreće s 0,1 km/h!!

Nagib: -25% – 25 % (-14° – 14.0°) uz opciju obrnutog smijera kretanja saga, podesiv elektronski, rezolucija 0.1 %

Sustav motora: 3.0 kW (4.1 HP) izmjenični motor („brushless“- motor bez četkica kojeg nije potrebno održavati)

Prijenos snage: pretvarač, višestruki klinasti remenski pogon (vrlo tihi rad)

Sigurnosni sustavi: CE, IEC EN 60335-1 (VDE 0700); EN 957-1; EN 957-6;

IEC EN 60601-1-2 (EMC odobrenje); IEC EN 60601-1-4,

Prekidač u slučaju opasnosti (isključivanje električne mreže), Izjednačenje potencijala.

Mjerenje srčane frekvencije: POLAR bežični, 1-kanalski prijamnik( mogućnost) za EKG uređaj i ergospirometriju – COSMED, JAGER, SCHILLER, CORTEX…

Opcionalni  USB-RS232-konverter, opcionalni com2 s 11500 bps / com2 / com3 programi: 40 programa & profila

  • 6 profila vježbanja  (skalarni, do 131 varijacije)
  • 26 probnih profila (UKK 2 km Walktest, Conconi, Graded Test, itd.)
  • 8 slobodnih profila za definiranje, svaki od 10 koraka

Besplatan  računalni  program: h/p/cosmos para control 4.0 za displej & daljinsko upravljanje,

Upozorenje! Za posebne primjene, veće brzine i korisnike s rizikom padanja, sustav prevencije pada (tj. sigurnosni luk s pojasom i prsnim navezom – opcija!) je obvezatan! Djeci pristup nije dozvoljen. Držite minimalan sigurnosni razmak dužine 2 m i širine 1 m iza sprave za trčanje.

Video