h/p/ cosmos Robowalk – expander

Traka za rehabilitaciju

HP cosmos robowalk expander rehabilitacijska traka namijenjena je treningu hoda, korekciji hoda ortopedskih i neuroloških pacijenata. h/p/ cosmos robowalk karakterizira jednostavan pristup pokretnom sagu te  dugi rukohvati postavljeni cijelom dužinom trake.

Podržava tri stupnja neurološke rehabilitacije:

  1. Stupanj je motivacija pacijenata
  2. stupanj ispunjava obrazac pokreta i fiziologiju pokreta
  3. stupanj konstantno ponavljanje pokreta

Sile i kutovi napetosti kablova mogu biti podesivi kako bi se sile kablova podesile pacijentovima predispozicijama ili zahtjevima terapeuta. Zbog fleksibilnosti kablova pokret može biti postavljen s prednje ili stražnje strane pacijenta (expanderi). Prednji kablovi stvaraju trakcijsku (vučnu ) snagu dok stražnji rade kao otporni sustavi te pomažu kod mišićnog treninga i korekcije hoda

Indikacije za korištenje h/p cosmos Robowalk Expander rehabilitacijske trake:

Dorzalna bol, korekcija hoda, korekcija posture poslije operacije kuka, artroza kuka, poslije operacije koljena, trening koordinacije, knock knee korekcija kroz trening abduktora, poslije blagog moždanog udara, parkinsonove bolesti, blagog oblika multiple skleroze, padajućeg stopala, neuroloških poremećaja CNS-a.

 

Dodatni stabilizirajući rukohvat dopušta mjenjanje položaja unutar radne površine i van radne površine, u zavisnosti od potreba pacijenta (visina pacijenta). Traka ima mogućnost zaustavljanja od strane pacijenta (npr., sigurnosni gumb za opciju START/STOP na rukohvatu). Traka se kontolira i preko daljinskog upravljača (lječnici  i fizioterapeuti). Na daljinskom upravljaču (tipkovnici) postoje opcije START/STOP,  UP/DOWN +/-.

Površina za hodanje: dužina: 150 cm, širina: 50 cm, pristupna visina: 19 cm:

  • smanjenje udarnog opterećenja za zglobove,
  • površina elastičnog saga od neklizajućeg materijala
  • maksimalna dozvoljena težina na traci:  200 kg (440 lbs)

Raspon brzine: 0 – 10.0 km/h (0 – 2.8 m/sec.) h/p cosmos traka u rehabilitaciji kreće s 0,1 km/h!!

Nagib: -15% – 15% (-8,5° – 8,5.0°) uz obveznu opciju obrnutog smijera kretanja saga, podesiv elektronski, rezolucija 0.1 %

Sustav motora: 3.0 kW (4.1 HP) izmjenični motor („brushless“- motor bez četkica kojeg nije potrebno održavati)

Prijenos snage: pretvarač, višestruki klinasti remenski pogon (vrlo tihi rad)

Sigurnosni sustavi: CE, IEC EN 60335-1 (VDE 0700); EN 957-1; EN 957-6;

IEC EN 60601-1-2 (EMC odobrenje); IEC EN 60601-1-4,

Prekidač u slučaju opasnosti (isključivanje električne mreže), Izjednačenje potencijala.

Sigurnosni luk 50, prekidač u slučaju opasnosti

Za  h/p/cosmos pokretne trake za rehabilitaciju s površinom za trčanje širine  50 cm. Maksimalna visina korisnika: 200 cm. Opcionalno je  i raspoloživ sustav za korisnike do visine 220 cm, ali tada minimalna visina prostorije mora biti  300 cm. Maksimalna težina korisnika: 200 kg.Prsluk isključivo služi radi sigurnosti da bi spriječio korisnika od padanja, a ne za korištenje promjene težine ili položaja u polju rehabilitacije.